DAMIAN TALAGA

Home / DAMIAN TALAGA

DAMIAN TALAGA

Ekspert ds. roszczeń i ryzyk

 

Kwalifikacje zawodowe

 • Mgr inż. Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Polska

Obszary

 • Autostrady i drogi ekspresowe
 • Dworce kolejowe
 • Kolej
 • Metro
 • Mosty
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Tramwaje
 • Tunele

 

Organizacje zawodowe

 • Członek Polskiej i Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej i konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDiR (FIDIC)

Podsumowanie zawodowe

Damian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami infrastrukturalnymi realizowanymi w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Jako Administrator Kontraktu uczestniczył w realizacji takich projektów jak budowa autostrady A4 na odcinku Rzeszów – Jarosław, budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi, modernizacja stacji kolejowej Radom wraz z budową Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem, czy kompleksowa modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb.

Damian specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu prawidłowego zarządzania roszczeniami Stron umowy o roboty budowlane, identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem oraz przygotowywaniem opinii.

Damian posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej i konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie. Obecnie współpracuje z CCM jako Ekspert ds. roszczeń i ryzyk.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!

Uzyskaj dostęp do naszej bazy wiedzy i najnowszych publikacji