Doświadczenie

NASZE DOŚWIADCZENIE

To klucz do sukcesu
naszych Klientów!

Eksperci tworzący Zespół CCM uczestniczyli w licznych projektach krajowych i międzynarodowych, świadcząc wysokiej jakości usługi wsparcia eksperckiego.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy zarówno przy bezpośredniej realizacji i obsłudze projektów – jako przedstawiciel strony, jak również wspierając uczestników procesu budowlanego w rozwiązywaniu sporów –  jako Ekspert strony. Jesteśmy także autorami oraz współautorami szeregu Opinii wykonanych na zlecenie Sądów lub Stron postępowania, które wymagały opracowania szczegółowych analiz terminowych (analiz opóźnień) oraz analiz kosztowych w skomplikowanych okolicznościach stanu faktycznego dla weryfikacji i oceny zasadności podnoszonych roszczeń.

Do najważniejszych projektów przy realizacji i obsłudze których brali udział Eksperci CCM lub uczestniczyli w nich pełniąc funkcję Eksperta/Biegłego sądowego, zaliczyć należy:

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Modernizacja linii kolejowej E20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź etap II, lot B2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Remont linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże oraz linii kolejowej nr 607 na odcinku Raciborowice – Dłubnia.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź etap II, lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice. © 2020 by CCM Construction & 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 – ETAP I. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Przebudowa linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction &

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Zaprojektowanie i wykonanie liny nośnej sieci trakcyjnej na stacjach: Piotrków Trybunalski nad torem 10 i 23 oraz Radomsko na torem 103 i 108 linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce”: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)”. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A i Odcinek B.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. © 2020 by CCM Construction & Claims 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku Obwodnicy Kielc. © 2020 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wykonanie robót budowlanych w zakresie estetyzacji, ogrzewania oraz systemu ppoż. dworca kolejowego Warszawa Centralna. © 2020 by CCM Construction & Claims 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kompleksowa modernizacja energetyczna 5 obiektów użyteczności publicznej w Gdyni.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

BUDYNKI SPORTU I REKREACJI

Kontynuacja budowy nowego stadionu we Wrocławiu z ukończeniem projektów wykonawczych.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

LINIE ELEKTRO-ENERGETYCZNE

Budowa linii 400 kV Ełk – Łomża.©© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE DO TRANSPORTU WODY I ŚCIEKÓW

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk – Etap 2. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej.©© 2020 by CCM Construction & Claims

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE DO TRANSPORTU WODY I ŚCIEKÓW

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE DO TRANSPORTU WODY I ŚCIEKÓW

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE DO TRANSPORTU WODY I ŚCIEKÓW

Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi – Zadanie 03. Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę – Wodociąg Dąbrowa. Modernizacja rurociągu wody uzdatnionej – Zadanie 02C.

RUROCIĄGI SIECI KANALIZACYJNEJ ROZDZIELCZEJ

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków CZAJKA (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji).©© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction &

BUDOWLE WODNE ŚRÓDLĄDOWE

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. © 2020 by CCM Construction & Claims Management.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

BUDOWLE WODNE MORSKIE

Graniczny punkt kontroli weterynaryjnej w Porcie Morskim Gdynia.© 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM Construction & Claims Management. © 2020 by CCM

NASI KLIENCI O NAS