ZESPÓŁ CCM

Zespół CCM składa się przede wszystkim z wykwalifikowanych inżynierów budownictwa, posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie technologii i organizacji procesów budowlanych, jak również bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji i obsługi szeregu inwestycji budowlanych. Dzięki posiadanym kwalifikacjom i doświadczeniu, Eksperci CCM są doskonale zorientowani w aspektach technicznych analizowanych zagadnień.

Podstawowy trzon Zespołu CCM stanowią wykwalifikowani Eksperci – Inżynierowie Konsultanci, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w strukturach międzynarodowych firm wykonawczych oraz konsultingowych przy realizacji i obsłudze prestiżowych projektów inwestycyjnych. Obszerna wiedza inżynieryjna w połączeniu z wiedzą analityczno-ekonomiczną, jak również formalno-prawną zdobytą podczas wykonywania zadań z zakresu Administrowania Kontraktem – Contract Administration, Zarządzaniem Roszczeniami –  Claim Management  i Zarządzeniem Sporami – Dispute Management, umożliwiają realizację powierzonych nam zadań na najwyższym poziomie merytorycznym.

MICHAŁ LEMPKOWSKI

MICHAŁ LEMPKOWSKI

Partner Zarządzający, Ekspert ds. doradztwa kontraktowego oraz analiz terminowych i kosztowych

Inżynier budownictwa. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

MARLENA MAZUREK

MARLENA MAZUREK

Dyrektor Operacyjny

Menedżer odpowiedzialny za realizację strategii firmy oraz relacje z kluczowymi Klientami.

BARTOSZ KACZMARCZYK

BARTOSZ KACZMARCZYK

Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych

Inżynier budownictwa. Ekspert w planowaniu i controllingu z wykorzystaniem rozwiązań IT.

MICHAŁ POPŁAWSKI

MICHAŁ POPŁAWSKI

Ekspert ds. analiz i ekspertyz budowlanych

Doktor nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

MIKOŁAJ MATLA

MIKOŁAJ MATLA

Specjalista ds. analiz terminowych i kosztowych

Inżynier budownictwa.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!

Uzyskaj dostęp do naszej bazy wiedzy i najnowszych publikacji