MARLENA MAZUREK

Home / MARLENA MAZUREK

 

MARLENA MAZUREK

Dyrektor Operacyjny

 

 

Obszary

  • Budowanie relacji i obsługa klienta
  • Komunikacja prokliencka
  • Tworzenie i realizacja strategii
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie biurem
  • Negocjowanie umów
  • Social media
  • Marketing

Podsumowanie zawodowe

Marlena w porozumieniu z Partnerem Zarządzającym nadzoruje bieżące działania firmy i jest odpowiedzialna za tworzenie oraz realizację strategii, zmierzającej do maksymalizacji zysków finansowych oraz zwiększania przewagi konkurencyjnej CCM.

Dzięki wysokorozwiniętym umiejętnościom interpersonalnym, skutecznie pozyskuje z rynku najlepszych specjalistów, zwiększając w ten sposób potencjał i rozwój całego Zespołu CCM.

Marlena efektywnie buduje wizerunek marki w mediach społecznościowych jak również jest odpowiedzialna za skuteczną komunikację prokliencką.