MICHAŁ POPŁAWSKI

Home / MICHAŁ POPŁAWSKI

 

 

 

MICHAŁ POPŁAWSKI

Ekspert ds. analiz i ekspertyz budowlanych

 

 

Kwalifikacje zawodowe

 • Dr inż. Wydziału Architektury, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
 • Mgr inż. Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska
 • Studia Podyplomowe, Wydział Budownictwa, kierunek: Budownictwo energooszczędne i pasywne, Politechnika Poznańska, Polska

Obszary

 • Budynki mieszkalne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki komercyjne
 • Budynki sportu i rekreacji
 • Budownictwo przemysłowe

Organizacje zawodowe

 • Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń),
 • Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2018-2022

Podsumowanie zawodowe

Michał jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Rzeczoznawcą NOT (Naczelna Organizacja Techniczna).

Współautor szeregu opinii z dziedziny technologii i organizacji budowy oraz procesu budowlanego m.in. dla Sądu Okręgowego w Warszawie, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  m.st. Warszawy.

Obecnie Michał współpracuje z CCM jako Ekspert ds. analiz i ekspertyz budowlanych.