KILKA SŁÓW O NAS

Jak możemy pomóc
Twojej firmie?

CCM Construction & Claims Management

Oferuje szeroki zakres usług wsparcia eksperckiego, skierowanych do wszystkich uczestników procesu budowlanego na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy inżynierskiej swoich Ekspertów – Inżynierów Konsultantów, CCM świadczy swoje usługi eksperckie na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zakres usług świadczonych przez CCM na rzecz uczestników procesu budowlanego, obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo kontraktowe – Contract Management;
 • Zarządzanie realizacją inwestycji – Project Management;
 • Administrowanie kontraktem – Contract Administration;
 • Zarządzanie roszczeniami – Claim Management;
 • Zarządzanie Sporami – Dispute Management, w tym:
  • Unikanie i rozwiązywanie sporów (mediacja i rozjemstwo);
  • Występowanie jako Ekspert/Biegły strony (analizy terminowe i kosztowe, analizy jakości wykonanych robót i aspektów technicznych związanych z ich realizacją);
  • Instytut CCM (wsparcie Sądów powszechnych oraz Sądów Arbitrażowych w wykonywaniu szczegółowych analiz terminowych i kosztowych w skomplikowanych okolicznościach stanu faktycznego).

 

Naszych Klientów do których należą również Kancelarie Prawne, działające w imieniu uczestników procesu budowlanego, wspieramy także w unikaniu i rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie realizowanych umów. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach prowadzonych między uczestnikami procesu budowlanego, zmierzających do wypracowywania rozwiązań kompromisowych, satysfakcjonujących obie strony (negocjacje typu WIN-WIN). W postępowaniach prowadzonych przed Sądami powszechnymi oraz Sądami Arbitrażowymi występujemy w charakterze Eksperta/Biegłego z zakresu budownictwa, technologii i organizacji procesu budowlanego. Eksperci CCM są autorami szeregu Opinii wykonanych na zlecenie Sądów lub Stron postępowania, które wymagały opracowania szczegółowych analiz terminowych (analiz opóźnień) oraz analiz kosztowych w skomplikowanych okolicznościach stanu faktycznego.

Podstawowym sektorem działalności CCM jest przede wszystkim budownictwo infrastrukturalne, a zwłaszcza budownictwo drogowe oraz budownictwo kolejowe. Zróżnicowany profil naszych Ekspertów – Inżynierów budownictwa wielu specjalności oraz charakter projektów, które zrealizowaliśmy, umożliwiają realizację powierzonych nam zadań również w innych sektorach budownictwa, takich jak: budownictwo kubaturowe, budownictwo energetyczne, budownictwo przemysłowe oraz budownictwo wodne.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Dlaczego CCM?

0% Kadry inżynierskiej Zespół CCM składa się wyłącznie z doświadczonej kadry inżynierskiej.
0% Rozwiązanych sporów Nasi Eksperci doprowadzili do polubownego rozwiązywania szeregu sporów budowlanych.
+0 mld Wartości roszczeń Nasi Eksperci brali udział w formułowaniu i weryfikacji roszczeń finansowych znaczącej wartości.
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!

Uzyskaj dostęp do naszej bazy wiedzy i najnowszych publikacji