Sektory działania

SEKTORY DZIAŁANIA
Eksperci CCM uczestniczyli w wielu projektach z sektora budownictwa infrastrukturalnego, budownictwa kubaturowego oraz budownictwa energetycznego, przemysłowego i wodnego.

Znajomość technologii realizacji robót budowlanych w tych sektorach oraz szeroka wiedza inżynierska naszych Ekspertów, poparta odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, umożliwiają zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych przez nas usług wsparcia eksperckiego. Nasze doświadczenie i wiedza to klucz do sukcesu naszych Klientów!

0% Zadowolenia naszych Klientów
+0 Zrealizowanych projektów przez naszych Ekspertów
+0 Lat doświadczenia naszych Ekspertów

Budownictwo infrastrukturalne

Budownictwo kolejowe

 • Stacje i szlaki kolejowe;
 • Węzły kolejowe;
 • Bocznice kolejowe;
 • Kolejowe obiekty inżynieryjne;
 • Urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (SRK);
 • Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego;
 • Urządzenia telekomunikacyjne;
 • Urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i sieci techniczne;
 • Infrastruktura towarzysząca.

Budownictwo drogowe

 • Autostrady (A) i drogi ekspresowe (S);
 • Drogi publiczne pozostałych klas (GP, G, Z, L i D);
 • Węzły drogowe;
 • Budowle ziemne;
 • Konstrukcje oporowe;
 • Infrastruktura towarzysząca.
 • Drogi na terenach zabudowy (ulice) oraz torowiska tramwajowe.

Budownictwo mostowe

 • Mosty;
 • Wiadukty;
 • Estakady;
 • Kładki;
 • Przepusty.

Budownictwo podziemne

 • Metro;
 • Tunele drogowe i kolejowe;
 • Przejścia podziemne.

Lotniska

 • Modernizacje i remonty elementów nawierzchni lotniskowej (min. drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe);
 • Rozbudowy portów lotniczych w zakresie terminali pasażerskich;
 • Lotniskowa infrastruktura towarzysząca.

Budownictwo kubaturowe

Budynki użyteczności publicznej

 • Dworce kolejowe;
 • Budynki kultury (min. muzea, kina, teatry, sale koncertowe);
 • Budynki nauki i oświaty (min. uniwersytety, szkoły, laboratoria i placówki badawcze);
 • Budynki służby zdrowia (min. szpitale, kliniki i budynki instytucji z opieką medyczną).

Budynki komerycjne

 • Obiekty biurowe;
 • Obiekty magazynowe;
 • Obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe (min. hotele, domy wypoczynkowe);
 • Obiekty handlowo-usługowe (min. centra handlowe, wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe).

Budynki sportu i rekreacji

 • Stadiony;
 • Hale sportowe i widowiskowe;
 • Baseny.

Budynki mieszkalne

 • Budynki zbiorowego zamieszkania;
 • Apartamentowce;
 • Wille;
 • Kamienice.

Budownictwo energetyczne

Elektrownie

 • Elektrociepłownie;
 • Elektrownie napędzane wiatrem;
 • Elektrownie słoneczne;
 • Bloki gazowo-parowe;
 • Spalarnie odpadów;
 • Infrastruktura towarzysząca.

Linie elektroenergetyczne

 • Linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne;
 • Linie elektroenergetyczne przesyłowe podziemne;
 • Linie elektroenergetyczne rozdzielcze nadziemne;
 • Linie elektroenergetyczne rozdzielcze podziemne;
 • Linie telekomunikacyjne.

Stacje transformatorowe

 • Stacje transformatorowe;
 • Podstacje transformatorowe;
 • Słupowe stacje transformatorowe;
 • Słupowe stacje rozdzielcze.

Budownictwo przemysłowe

Rurociągi

 • Rurociągi przesyłowe naziemne i podziemne do transportu produktów naftowych;
 • Rurociągi przesyłowe naziemne i podziemne do transportu produktów chemicznych;
 • Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków.

Gazociągi

 • Rurociągi przesyłowe naziemne i podziemne do transportu gazu;
 • Rurociągi przesyłowe podwodne;
 • Rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne.

Obiekty przemysłowe

 • Budynki produkcyjne zadaszone;
 • Budowle wytwórni gipsu, cementowni, wytwórni materiałów budowlanych;
 • Budynki magazynowe;
 • Powierzchnie magazynowe.

Zbiorniki przemysłowe

 • Zbiorniki na ciecze;
 • Zbiorniki na gazy;
 • Silosy na zboże, cement i inne towary sypkie.

Budownictwo wodne

Budowle wodne śródlądowe

 • Porty, przystanie i kanały żeglowne;
 • Zapory wodne (min. tamy, zbiorniki retencyjne);
 • Przystanie jachtowe.

Budowle wodne morskie

 • Falochrony, nabrzeża;
 • Stocznie;
 • Portowe terminale ropopochodne.
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!

Uzyskaj dostęp do naszej bazy wiedzy i najnowszych publikacji