BARTOSZ KACZMARCZYK

Home / BARTOSZ KACZMARCZYK

BARTOSZ KACZMARCZYK

Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych

 

Kwalifikacje zawodowe

  • Mgr inż. Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Polska

Obszary

  • Autostrady i drogi ekspresowe
  • Budowle wodne śródlądowe
  • Budynki komercyjne
  • Budynki mieszkalne
  • Dworce kolejowe
  • Kolej
  • Mosty
  • Obiekty użyteczności publicznej

Organizacje zawodowe

  • Członek Polskiej i Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej w nieograniczonym zakresie

Podsumowanie zawodowe

Bartosz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji i obsłudze projektów infrastrukturalnych związanych z budową dróg ekspresowych i autostrad, linii kolejowych, dużych mostów oraz budowli hydrotechnicznych. W swojej karierze zawodowej Bartosz skupiony był na planowaniu i kontrolingu procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem rozwiązań IT, robotyki i urządzeń mobilnych. Wspierał uczestników procesu budowlanego w wykonywaniu analiz terminowych i kosztowych w skomplikowanych okolicznościach stanu faktycznego.

Bartosz posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej w nieograniczonym zakresie. Obecnie współpracuje z CCM jako Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych.