ANALIZA KOSZTOWA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SKUTECZNEGO WNIOSKU O WALORYZACJĘ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

ANALIZA KOSZTOWA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT SKUTECZNEGO WNIOSKU O WALORYZACJĘ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

Wnioskując o waloryzację wynagrodzenia w oparciu o przepisy PZP, wykonawcy robót budowlanych muszą obecnie liczyć się z koniecznością wykazania spełnienia się szeregu przesłanek, wynikających m.in. z opinii prawnych Prokuratorii Generalnej RP oraz Urzędu Zamówień Publicznych, co w praktyce sprowadza się do przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztowej, weryfikującej zasadność oraz określającej wysokość roszczenia/wniosku Wykonawcy.

Eksperci CCM w osobie Michał Lempkowski oraz Krzysztof Kaczorek, podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem w sporządzaniu szczegółowych analiz kosztowych w ramach świadczonych usług na rzecz uczestników rynku budowlanego w Polsce.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. w formule hybrydowej. Pełny program oraz możliwość rejestracji znajduje się pod poniższym linkiem: rejestracja

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i możliwy po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji.

Do zobaczenia!

#WALORYZACJA #BUDOWNICTWO #CCM