CCM i SSW CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA!

CCM i SWW CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA!

Z dużą satysfakcją informujemy, że firma doradcza CCM Sp. z o.o. oraz Kancelaria SSW Pragmatic Solutions, zostały przyjęte w poczet członków wspierających Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

CCM (Construction & Claims Management) oferuje szeroki zakres usług wsparcia eksperckiego na rzecz uczestników procesu budowlanego. CCM występuje również w charakterze Eksperta/ Biegłego z zakresu budownictwa oraz analiz terminowych i kosztowych w sporach budowlanych prowadzonych przed Sądami Powszechnymi oraz Arbitrażowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy swoich Ekspertów – Inżynierów Konsultantów, CCM świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.

SSW Pragmatic Solutions oferuje natomiast doradztwo prawne, podatkowe i finansowe dla firm ze wszystkich branż i sektorów w formule one-stop-shop. Aktywnie działa na rynku infrastruktury, budownictwa i zamówień publicznych. Dzięki dobremu zrozumieniu nie tylko prawa, ale także biznesu, proponuje swoim Klientom rozwiązania odpowiednio dostosowane do ich wyzwań i aktualnych problemów.

Połączenie wiedzy i kompetencji branżowych SSW Pragmatic Solutions i CCM przynosi wymierne korzyści naszym Klientom z sektora infrastruktury. Pomagamy skutecznie reagować na problemy występujące przy bieżącej realizacji inwestycji, wspierając Klientów poprzez:

  • doradztwo kontraktowe i prawne,
  • zarządzanie realizacją inwestycji,
  • administrowanie kontraktem,
  • zarządzanie roszczeniami,
  • prowadzenie i rozwiązywanie sporów.

Efektem oferowanego przez nas wsparcia jest znaczne ograniczenie ryzyk biznesowych i prawnych, a także lepsze zarządzanie bieżącą realizacją umów oraz neutralizowanie lub skuteczne dochodzenie pojawiających się roszczeń.

Dołączenie obu firm do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa umożliwi nam dzielenie się wiedzą i praktycznymi doświadczeniami z innymi Członkami Związku, a także aktywne uczestnictwo w inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez PZPB.

Wszystkich członków PZPB zapraszamy do współpracy z SSW i CCM w ramach Związku, licząc na aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń!

#BUDOWNICTWO #PZPB #CCM #SSW