Specjalista ds. roszczeń i ryzyk budowlanych

Home / Dołącz do nas / Specjalista ds. roszczeń i ryzyk budowlanych

Miejsce: Warszawa

Wymiar: Umowa cywilnoprawna, B2B

Opis stanowiska

 • Opracowywanie korespondencji kontraktowej w tym związanej z roszczeniami terminowymi i finansowymi oraz zmianami do Umów
 • Analiza warunków kontraktowych (w tym FIDIC), zapisów SIWZ i dokumentów kontraktowych pod kątem ewentualnych ryzyk i okoliczności umożliwiających zgłaszanie roszczeń kontraktowych
 • Wsparcie dyrekcji kontraktu w działaniach zmierzających do minimalizacji skutków napotykanych utrudnień realizacyjnych
 • Wsparcie dyrekcji kontraktu w działaniach mających na celu zabezpieczenie kontraktu w dowody i dokumenty na wypadek ewentualnego sporu sądowego
 • Udział w spotkaniach na budowie (Rady Budowy, negocjacje)
 • Tworzenie zestawień i rejestru korespondencji
 • Wsparcie Zespołu przy sporządzaniu opinii prywatnych i sądowych

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na kontrakcie budowlanym w charakterze Specjalisty ds. warunków kontraktowych i roszczeń lub Administratora Kontraktu od strony Wykonawcy (co najmniej 1 rok)
 • Wykształcenie kierunkowe techniczne (budownictwo lub architektura), ekonomiczne lub prawnicze
 • Znajomość warunków kontraktowych FIDIC (żółta i czerwona książka)
 • Znajomość branży budowlanej
 • Terminowość i samodzielność
 • Rzetelność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • Brak przeciwwskazań do pracy z tekstem
 • Mile widziane uprawnienia budowlane lub członkostwo w organizacjach zawodowych np. PIIB, SIDiR
 • Mile widziane doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń oraz rozwiązywaniu sporów przy zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów ADR (tytuł Rozjemcy, Mediatora lub Arbitra)

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w dużych i prestiżowych projektach z wielu sektorów budownictwa (m.in. budownictwo drogowe, kolejowe, kubaturowe, energetyczne i przemysłowe)
 • Pełną wyzwań pracę w Zespole Ekspertów i Specjalistów, mających ugruntowaną renomę na rynku usług doradczych w branży budowlanej w Polsce
 • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wyposażenie stanowiska pracy
 • System premiowy uzależniony od osiąganych wyników i rezultatów pracy

Aplikuj