KONTRAKTY NADAL BEZ IMPLEMENTACJI MATRYCY RYZYK

 

KONTROLE W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu autorstwa Michała Lempkowskiego, o tytule „Kontrakty nadal bez implementacji matrycy ryzyk”, w którym poruszono kwestię konieczności przyspieszenia implementacji uzgodnionej matrycy ryzyk do kontraktów drogowych i kolejowych. Znajdziecie w nim Państwo przegląd dotychczasowych działań podjętych w tym zakresie przez przedstawicieli branży budowlanej oraz największych publicznych zamawiających robót budowlanych w Polsce wraz z komentarzem naszego Eksperta i Partnera Zarządzającego CCM.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się pod poniższym linkiem: Kontrakty nadal bez implementacji matrycy ryzyk

#RYNEKINFRASTRUKTURY #CCM #DROGI #KOLEJ