PODSUMOWANIE WYNIKÓW RAPORTU BRANŻOWEGO

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW RAPORTU BRANŻOWEGO

W najnowszym numerze czasopisma naukowego „Budownictwo i Prawo”, wydanego na 25-lecie obecności tej pozycji na rynku wydawniczym, ukazała się pierwsza część artykułu z podsumowaniem wyników naszego Raportu, dotyczącego wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2014-2020.

Czasopismo „Budownictwo i Prawo”, wydawane jest przez Oficynę Wydawniczą POLCEN Sp. z o.o. i dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.polcen.com.pl/ksiazka/457/budownictwo-i-prawo-nr-1-2022-plik-pdf

Całej redakcji wydawnictwa gratulujemy okrągłej rocznicy i jednocześnie dziękujemy za docenienie naszej publikacji branżowej na tak szczególną i doniosłą okoliczność!

#PRAWO #BUDOWNICTWO #KOSZT