WPŁYW ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

 

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Nieustannie zmieniające się otoczenie prawne oraz brak przewidywalności i stałości prawa dotyka przede wszystkim wykonawców i inwestorów, ale także innych uczestników rynku.

Organizatorami badania są kancelaria SSW Pragmatic Solutions oraz firma doradcza CCM Sp. z o.o. Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety, składającej się z pytań jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi otwarte są opcjonalne. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż około 5 minut. Badanie jest anonimowe (podanie adresu email w celu uzyskania wyników ankiety oraz raportu jest dobrowolne). Ankietę można wypełnić poprzez każdą przeglądarkę internetową oraz na urządzeniach mobilnych.

Link do ankiety:

ANKIETA DOTYCZĄCA WPŁYWU ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Wyniki ankiety posłużą do stworzenia unikatowego na polskim rynku raportu branżowego, który po raz pierwszy zostanie opracowany wspólnie przez partnera technicznego (CCM) i partnera prawnego (SSW). Badanie oraz późniejszy raport będą stanowić punkt wyjścia do opracowania propozycji związanych z zastosowaniem dobrych praktyk w formułowaniu klauzul kontraktów budowlanych, w tym przy określaniu odpowiedniej metodyki wyliczeń i sposobów dokumentowania wpływu zmian prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji.

Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, która niewątpliwie wyraża dążenie do poprawy jakości i stałości tworzonego prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zawierania i wykonywania kontraktów budowlanych.

#INWESTYCJE  #PRAWO #ANKIETA