XII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY W KATOWICACH

 

Zakończyła się XII Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress), w której udział wzięli nasi Eksperci. Był to pierwszy taki kongres, organizowany w formule hybrydowej. Podczas wydarzenia poruszono szereg kluczowych dla gospodarki tematów, które wymagały również naszej uwagi.
W ocenie naszych Ekspertów zdecydowanie najciekawszy okazał się pierwszy dzień wydarzenia, który przebiegał pod hasłem transformacji energetycznej Polski. Seria paneli dyskusyjnych poświęcona sektorowi energetycznemu odbywała się w trakcie kończącego się etapu prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu konsultacji kolejnej odsłony projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 r.
Główne wnioski wynikające z wypowiedzi poszczególnych panelistów można podsumować następująco:
– biogaz jako kluczowy obszar, który w najbliższych latach będzie rozwijany w Polsce również pod kątem planowanych inwestycji – biometanownie, czyli nowy segment OZE;
– gaz ziemny będzie uznany jako paliwo przejściowe, co uzasadnia kontynuację rozpoczętego programu inwestycyjnego w tym segmencie w okresie prowadzonej w Europie dyskusji dotyczącej konieczności zastępowania gazów kopalnianych innymi;
– wodór i projekty wodorowe jako kolejna słuszna droga dla rozwoju segmentu paliw alternatywnych w Polsce;
– ustawa odległościowa oraz offshore jako najpilniejsza kwestia legislacyjna branży wiatrowej.
#EEC2020

 

Galeria wydarzenia: