BADANIE RYNKU POPRZEDZAJĄCE RAPORT CCM ORAZ DLA PIPER

BADANIE RYNKU POPRZEDZAJĄCE RAPORT CCM ORAZ DLA PIPER

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety złożonej zaledwie z 9 pytań (wybór poprzez kliknięcie jednej z wskazanych odpowiedzi). Wypełnienie ankiety powinno zająć Państwu nie więcej jak 2 minuty.

LINK DO ANKIETY: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rOdV6EbF0kCZ96EAUiAQ-btnIWIH6iFKi-RwU-dL2rlUMVRSMjdPNjNOQks1VVI4RlNTWFhKQ0RBQy4u&origin=Invitation&channel=0

Ankieta poprzedza przygotowywany wspólnie przez Partnera Technicznego (CCM) oraz Partnera Prawnego (DLA Piper) Raport dotyczący wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce po upływie dokładnie dwunastu miesięcy od momentu eskalacji zbrojnego konfliktu w Ukrainie. Ankieta jest anonimowa, a zadane w niej pytania mają charakter ogólny. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam przedstawić, w ujęciu procentowym, ogólne trendy dotyczące omawianej problematyki wśród wykonawców inwestycji budowlanych.

Raport zostanie opublikowany w marcu 2023 roku i będzie obejmował dane za okres od 24.02.2022 r. do 24.02.2023 r. W raporcie przedstawione zostaną wskaźniki dotyczące m.in. zmian cen paliw, surowców i materiałów, które mają wpływ na zmiany kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce. Raport obejmował będzie również komentarz prawny dotyczący możliwych działań prawnych wykonawców w celu uzyskania zapłaty z tytułu wzrostu cen realizacji inwestycji.

#BUDOWNICTWO #RAPORT