NEGOCJACJE Z PKP PLK S.A. NA LINII ŚREDNICOWEJ ZAKOŃCZONE SUKCESEM!

 

 

 

NEGOCJACJE Z PKP PLK S.A. NA LINII ŚREDNICOWEJ ZAKOŃCZONE SUKCESEM!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że CCM z sukcesem zakończyło wielomiesięczne negocjacje prowadzone z PKP PLK S.A., dotyczące rozszerzenia zakresu i podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIŚ 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.

W wyniku wypracowanego przy udziale Ekspertów CCM porozumienia z Zamawiającym w dniu 8 kwietnia 2021 r. zawarte zostały Aneksy nr 2, 3 i 4 do Umowy podstawowej oraz Umowa na zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum firm w składzie TORPROJEKT Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz KURYŁOWICZ & ASSOCIATES Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum). Efektem zakończonych negocjacji jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy za sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia o łączną kwotę ponad 21 MLN ZŁ BRUTTO, co oznacza podwyższenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy o prawie 80%.

Projekt linii średnicowej w Warszawie jest zaliczany do projektów typu strategicznego o bardzo dużym stopniu skomplikowania i jest największym przedsięwzięciem projektowym w zakresie budownictwa kolejowego w ostatnich kilkudziesięciu latach.

W ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu sporządzona zostanie dokumentacja projektowa dla:

  • przebudowy tunelu średnicowego linii kolejowej nr 448 i nr 002 (linii podmiejskiej i dalekobieżnej);
  • budowy nowego podziemnego przystanku osobowego w rejonie ronda de Gaulle’a w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyłączeniem z ruchu pasażerskiego przystanku osobowego Warszawa Powiśle;
  • budowy nowego przystanku osobowego w rejonie ulicy Solec w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • budowy nowych dwutorowych łącznic kolejowych w kierunku linii nr 006 i 009 wraz z dostosowaniem układu torowego głowicy wschodniej i zachodniej stacji Warszawa Wschodnia.

Od samego początku negocjacji do ich zakończenia Konsorcjum realizujące projekt linii średnicowej w Warszawie wspierane było przez Ekspertów CCM, którzy na tym prestiżowym projekcie świadczą usługę wsparcia eksperckiego z zakresu doradztwa kontraktowego oraz zarządzania roszczeniami.

#CCM #INFRASTRUKTURA #KOLEJ