RAPORT O WPŁYWIE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW W LATACH 2014-2020

Z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce RAPORT DOTYCZĄCY WPŁYWU ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH W LATACH 2014-2020.

Autorami Raportu są kancelaria SSW Pragmatic Solutions oraz firma doradcza CCM Sp. z o.o.

Inspiracją do stworzenia tego unikatowego na polskim rynku raportu branżowego, było nieustannie zmieniające się otoczenie prawne realizowanych inwestycji budowlanych oraz kosztotwórczy charakter wielu zmian w przepisach prawa. Problem ten dotyka przede wszystkim wykonawców i inwestorów, ale także innych uczestników procesu inwestycyjnego w Polsce.

Zachęcamy do lektury Raportu i włączenia się w naszą inicjatywę, która wyraża dążenie do poprawy jakości i stałości tworzonego prawa oraz wypracowania standardów rynkowych w zakresie jednolitego podejścia metodologicznego przy kalkulacji i sposobie dokumentowania wzrostu kosztów inwestycji z uwagi na zmiany w przepisach prawa.


Wypełnij formularz aby otrzymać: „RAPORT DOTYCZĄCY WPŁYWU ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH W LATACH 2014-2020”

 

#INWESTYCJE #PRAWO #KOSZT