PODSUMOWANIE RAPORTU CCM I DLA PIPER – BIULETYN KONSULTANT NUMER 67

 

Mikołaj Matla
Mikołaj Matla

Specjalista ds. analiz terminowych i kosztowych

W najnowszym Biuletynie Konsultant ukazał się artykuł pt. „Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych jako główny skutek wojny w Ukrainie – Raport CCM i DLA Piper”, w którym Mikołaj Matla, Specjalista ds. analiz terminowych i kosztowych w CCM Sp. z o.o., przybliża wnioski z Raportu CCM i DLA Piper.

Jak stwierdza Mikołaj Matla – nie da się ustalić jednego, uniwersalnego podziału ryzyka związanego z wystąpieniem zmian cen o charakterze nadzwyczajnym na skutek wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych. Dojście do właściwego podziału ryzyk musi wiązać się ze szczegółową kalkulacją takiego ryzyka jakie można było zakładać w określonym momencie na podstawie ogólnodostępnych danych i informacji o cenach w budownictwie. Powyższe wynika z faktu, iż ceny obiektów budowlanych z poszczególnych sektorów budownictwa co do zasady kształtują się w różny sposób.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, który dostępny jest pod linkiem.

Pełny Raport CCM i DLA Piper – wybuch wojny w Ukrainie a wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce dostępny jest TUTAJ.

#BUDOWNICTWO #RAPORT #KOSZTY