VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIDIR

W dniu wczorajszym zakończyła się VI Edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR pn. „Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi”, podczas której Michał Lempkowski poprowadził prelekcję „Sposoby wyliczenia roszczeń waloryzacyjnych opartych na klauzulach waloryzacyjnych”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Organizatorom!
Kalkulacje roszczeń waloryzacyjnych z uwzględnieniem metrospektywnych analiz zmian cen w okresie referencyjnym poprzedzającym złożenie oferty, mające na celu wyliczenie poziomu tzw. zwykłego ryzyka kontraktowego odgrywają istotne znaczenie w skutecznym dochodzeniu żądań o ukształtowanie stosunku prawnego na podstawie klauzuli rebus sic stantibus. Bazując na doświadczeniu swoich Ekspertów, CCM wspiera uczestników procesu budowlanego w opracowywaniu szczegółowych analiz kosztowych, mających na celu weryfikację dokumentów kosztowych i prawidłowe wyliczenie wartości roszczeń waloryzacyjnych.

VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIDIR VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI SIDIR