WYKONYWANIE ANALIZ TERMINOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZDARZEŃ ORAZ OPÓŹNIEŃ RÓWNOLEGŁYCH

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Konsultant, wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, w którym został opublikowany artykuł pn. „Wykonywanie analiz terminowych z uwzględnieniem zdarzeń oraz opóźnień równoległych”, autorstwa Michała Lempkowskiego.
Analizy terminowe z uwzględnieniem zdarzeń oraz opóźnień równoległych odgrywają coraz większą rolę w rozwiązywaniu sporów budowlanych, gdzie u podstaw rozbieżności stanowisk stron umowy co do rzeczywistego wpływu poszczególnych zdarzeń zakłócających przebieg realizacji procesu budowlanego, leży brak odpowiedniej wiedzy eksperckiej w zakresie poszczególnych technik wykonywania analiz terminowych/analiz opóźnień.
Możliwość pobrania najnowszego numeru Biuletynu Konsultant, znajduje się pod poniższym linkiem:
https://sidir.pl/biuletyn/

bk53_11_2019_2 Wykonywanie analiz terminowych z uwzględnieniem zdarzeń oraz opóźnień równoległych